MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup maddeler halinde aşağıdaki gibidir,

 

MADDE 1- KONU

SATICI (WİNERGY olarak anılacaktır), ALICININ enerji tasarrufunu sağlamak için enerji verimli çözümler ve ürünler sunmalarına yardımcı olan bir enerji yazılım hizmeti sunmaktadır.


WİNERGY https://www.ewinergy.com/tr/ sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmetle ALICININ  enerji verimliliğini; ihtiyaçlarına, tüketim özelliklerine, kullanmış olduğu cihazların verimliliğine ve çevrimiçi anketlerle elde edilen bölgesel iklim koşullarına (ZIP Kodları) dayanarak özerk bir şekilde analiz eden sürdürülebilir bir analitik tool raporu sunmaktadır.

 

İşbu sözleşmenin konusu, WİNERGY’nin, ALICI’ya satışını yaptığı hizmet ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan WİNERGY ile ALICI kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum/şirketler arasında WİNERGY’e ait olan https://www.ewinergy.com/tr/  internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 2 – SATICI (WİNERGY)

Ünvanı : Karal Yazılım İnş. Mühendislik Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi :Çamlıca Mah. 134 Cad.. No:6 İç Kapı No:39 Yenimahalle/ANKARA

Email :[email protected]

 

MADDE 3 – ALICI

Alıcı olarak https://www.ewinergy.com/tr/ internet sitesinden hizmet alan kişi/kurum/şirketledir. Üye olurken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME ONAYI:

ALICI, üye kayıt formunu doldurup elektronik ortamdaki sözleşmeleri teyit etmesine müteakip ödeme işlemini tamamladığında işbu sözleşme hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

 

İşbu Sözleşme, WİNERGY’nin oluşturduğu ve işlettiği sitenin ALICI tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacıyla düzenlenmiştir. 

 

WİNERGY tarafından ALICIYA ücret karşılığında sunulan hizmet için 18 yaşını doldurmuş olmanız veya bulunduğunuz bölge veya ülkede geçerli olan reşit olma yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Reşit olmayanlar bu hizmetten ancak bir yetişkin gözetiminde yararlanabilir.  WİNERGY bu konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi, bu nedenle uğrayacağı her türlü zararlar için zarara neden olan Alıcılara ve/veya yasal temsilcilere aynen rücu etme hakkına haizdir.

Site’de yer alan usul, kural ve talimatlar ile bunlarda WİNERGY tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikler (bundan böyle “Site Kuralları” olarak adlandırılacaktır) de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte uygulanır. ALICI, Site Kuralları’na ve bunlarda Şirket tarafından yapılacak değişikliklere uymayı da ayrıca beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

Taraflar arasındaki ilişki sadece, WİNERGY’nin,  ALICININ site üzerinde vermiş olduğu bilgilere göre enerji verimliliğini; ihtiyaçlarına, tüketim özelliklerine, kullanmış olduğu cihazların verimliliğine ve çevrimiçi anketlerle elde edilen bölgesel iklim koşullarına (ZIP Kodları) dayanarak özerk bir şekilde analiz eden sürdürülebilir bir analitik tool rapor hizmetinden ibaret olup, WİNERGY ile ALICI arasında, bunu aşan hiç bir hukuki ilişki bulunmamaktadır. 

Sitede ücretli ve ücretsiz hizmetler bulunmaktadır. ALICI ücretsiz olarak site üzerinden konutunun enerji puanını öğrenebilmektedir. Harici hizmetleri ise ücret karşılığında almaktadır. WİNERGY’nin ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkı saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır. 

 

ALICININ enerji verimliliğini arttırması amacıyla WİNERGY tarafından düzenlenecek rapor öncesi analitik toolda vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan kendisinin sorumlu olduğunu, WİNERGY’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 

 

MADDE 8- ÖZEL HÜKÜMLER

 

ALICI iş bu sözleşmede belirtilen rapordan vergiler dahil 59 $ veya Türkiye’de yerleşik bulunan kişiler ise ödemenin yapıldığı an 59 $’ın güncel kurda tekabül ettiği Türk Lirası ücreti karşılığında yararlanacaktır. 

 

Belirtilen ücret karşılığında ALICIYA verilecek olan raporda Elektrik-Isıtma-Soğutma-Su-İzolasyon Analizi, Enerji Verimli Ürünler ve analiz sonucuna göre önerilere yer verilecektir. Rapor ALICI tarafından üye kayıt işlemi esnasında verilen mail adresine gönderilecektir ve ayrıca site üzerinden indirme imkanı tanınacaktır. ALICI; sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile raporun alınmasına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

ALICI sözleşmeyi onaylayıp ücret ödeme işlemini tamamladıktan sonra analitik tool vasıtasıyla 1 kez rapor hizmetinden yararlanacaktır. Analitik toolda girilen yanlış bilgiler sonrası rapor düzenlenmesi halinde ise ALICININ, WİNERGY ile mail ortamında iletişime geçmesi ve yanlışlığı bildirmesi halinde WİNERGY tarafından bir kez olmak üzere ALICI tarafından verilen bilgilerle tekrar rapor düzenlenerek mail ortamında ALICIYA iletilecektir.

 

Sözleşmenin 4. Maddesi gereği  sözleşme onaylandıktan sonra 1 yıl süreyle ayda bir kez olmak üzere ALICIYA enerji danışmanlık(geri bildirim) hizmeti verilecektir. Bir yıllık süreden sonra ise sözleşme hükümleri kendiliğinden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sona erecektir.

ALICI tarafından Site üzerinde tamamlanan ya da tamamlanmayan alım-satım  işlemlerinden dolayı oluşabilecek kayıp, zarar, iddia veya ziyan ile WİNERGY’NİN kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı teknik problemlerin yaşanması, İnternet omurgası ya da buna benzer altyapıların ALICIYA siteye giremeyecek şekilde sorun yaşatması, WİNERGY tarafından sitenin işlevinin geçici olarak ya da tamamen durdurulması, işlevinde değişiklikler yapılması durumları ile sınırlı kalmaksızın oluşabilecek her türlü kayıp için WİNERGY herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI

WİNERGY tarafından sunulan hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet olması ve ALICIYA anında teslim edilmesi nedeniyle niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmet olup 4. Madde gereği sözleşmenin onayından sonra cayma hakkı kullanılamaz. 

MADDE 8- TEBLİGATLAR

İş bu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat ALICININ üye kayıt aşamasında vermiş olduğu mail adresine elektronik formatta aktarılacaktır. ALICI üye kayıt aşamasında vermiş olduğu mail adresinin kendisine ait ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

 

MADDE 8- MUHTELİF HÜKÜMLER

 

İş bu sözleşme hükümleri Türk Kanunlarına tabi olup yine Türk kanunları kapsamında yorumlanabilir.