GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

MADDE 1 – KONU: 

İşbu sözleşmenin konusu Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kisisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

SATICI (WİNERGY olarak anılacaktır), ALICININ enerji tasarrufunu sağlamak için enerji verimli çözümler ve ürünler sunmalarına yardımcı olan bir enerji yazılım hizmeti sunmaktadır.


WİNERGY https://www.ewinergy.com/tr/ sitesi (SİTE olarak anılacaktır) üzerinden vermiş olduğu hizmetle ALICININ  enerji verimliliğini; ihtiyaçlarına, tüketim özelliklerine, kullanmış olduğu cihazların verimliliğine ve çevrimiçi anketlerle elde edilen bölgesel iklim koşullarına (ZIP Kodları) dayanarak özerk bir şekilde analiz eden sürdürülebilir bir analitik tool raporu sunmaktadır.

 

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : Karal Yazılım İnş. Mühendislik Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi :Çamlıca Mah. 134 Cad.. No:6 İç Kapı No:39 Yenimahalle/ANKARA

Email :[email protected]

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

Alıcı olarak https://www.ewinergy.com/tr/ internet sitesinden hizmet alan kişi/kurum/şirketledir. Üye olurken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 4 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

WİNERGY, vereceği hizmet dolayısıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, e-posta, konum vb.) ve analitik tool esnasında (konut, cihaz bilgileri vb.) talep etmektedir. Sitede toplanan bu veriler; analitik tool çalışmaları sonucu hazırlanacak enerji verimliliğine ilişkin raporun için WİNERGY bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz haricinde; sitede üzerinden yapmış olduğunuz işlemlere ait istatistiksel veriler WİNERGY tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

SATICI gerekli gördüğünde ALICI’nın kişisel verilerini yapılan işlemlerle veya işbirliği içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir.

 https://www.ewinergy.com/tr/ internet sitesi üzerinden hizmet satın alma işlemi esnasında ALICI’dan talep edilen veya ALICI tarafından sağlanan bilgiler ve https://www.ewinergy.com/tr/ internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, SATICI tarafından ALICI’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

SATICI gerektiğinde ALICI’nın IP adresi, ALICI’yı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. SATICI https://www.ewinergy.com/tr/ internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. SATICI link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

SATICI işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, ALICI’ya ait bilgileri açıklamayacaktır.

Bu durumlar;

-Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

-SATICI’nın alıcının ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,

-Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, ALICI ile ilgili bilgi talep edilmesi,

-ALICI’nın (ve diğer alıcıların) haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

-SATICI’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, https://www.ewinergy.com/tr/ internet sitesine veya sisteme yapılan siber saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda SATICI’nın herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

SATICI, ALICI’nın web sitesinde yayınlamış olduğu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması metnini okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir alıcının hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

WİNERGY’ye başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

MADDE 5 – KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları WİNERGY’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler WİNERGY tarafından görülmez ve kaydedilmez.

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

 

       MADDE 6– TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE İLİŞKİN ONAY

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ALICI; işbu sözleşmeyi akdetmekle, kendisine SATICI ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-mail ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yarışmalar, oyunlar, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.